Home Xe lu Xe nâng Xe xúc Cẩu cảng Cẩu thủy lực Xúc gầu quăng Đầu kéo & Sơmirơmoóc Các loại khác

  *** Quư khách click maus vào ảnh nhỏ để xem các ảnh ở trang sau ***

Hiệu xe
(Make)
Năm sản xuất
(Year of construction)
Trọng lượng xe
(Weight)
Gầu
(Bucket,
Grab)
Sản xuất tại
(Manufacturer)
Mô tả - Giá
( Description - Price)
Hình ảnh
(Photo)
Cat 206 BFT 1993 16 Tấn 1,0m³ USA Có chân chống và bàn ủi ,
cùng bốn loại gầu : xúc, ngoàm, đào, san  ...
                     Giá : 469 triệu VNĐ
Cat 206 BFT

  Chuyên cẩu - vận chuyển - cho thuê và bán xe chuyên dùng
Telephone-Nr : 0913204091
2/16 Ngơ 1197 Đường giải phóng - Hà nội

     : xechuyendung@yahoo.com
Website : http://www.xechuyendung.com